Knihárska dielňa Lida Mlichová 

Tradícia

Jediná dielňa svojho druhu na Slovensku. Naša práca pokračuje na základoch, ktoré svojou tvorbou položil výtvarník Ján Vrtílek (1906 – 2000), otec Lidy Mlichovej, člen poprednej organizácie Miester der Einbandkunst so sídlom v Mníchove. Ján Vrtílek bol výrazná osobnosť umeleckej knižnej väzby v druhej polovici 20. storočia. Knihy z dielne získali mnohé ocenenia na slovenských i medzinárodných súťažiach. Rodinná knihárska tradícia začala v Žiline v roku 1928 príchodom Jána Vrtílka do Žiliny. Ako samostatná knihárska dielňa funguje od roku 1990. Dielňu vedie osobne Lida Mlichová. Na jeseň 2016 bola dielňa presťahovaná do Rosenfeldovho paláca.

Spolupráca

Robert Brun, Miro CIpár, Peter Ďurík, Ľubomír Feldek, Dušan Kállay, Tomáš Mazáč, Martin Štepánek, vydavateľstvá Petrus, Perfekt, Rosa, EX Tempore (Panenka & Panenka).


Referencie 

*Mesto Žilina - Pamätná kniha, kazeta pre insígnie
*Mesto Čadca - slávnostné dosky pre udeľovanie čestného občianstva
*Kral Steffanus, s.r.o. - Kronika pre značkovú vinicu
*Žilinská diecéza - pamätná kniha
*Združenie aristokratov Slovenska – pamätná kniha
*Slávnostná kožená kazeta pre reliéf, dar biskupovi Františkovi Tondrovi
*Adjustácia daru pre prezidenta republiky
*VŠVU Bratislava – kazeta pre insígnie
*Obaly na grafiky pre Divadlo Bolka Polívky
*Kroniky pre obce (Varín, Babkov, Lietavská Svinná, ...)
...a mnoho iných

 

Kontaktujte nás

Knihárska dielňa Lidy Mlichovej na Facebooku

Fotky (okrem našich archívnych) pre web a Facebook láskavo poskytol Ing.Arch. Lajo Kupkovič a Martin Tiso. Ďakujeme.